Ekonomi

İlçenin işlenebilir tarım arazilerinde, iklim yapısına uygun olan çay, fındık,turunçgiller, kivi, kara üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır.İlçenin arazi yapısı makineli tarımın yapılması açısından son derece sınırlı imkan tanımaktadır.

İlçe genelinde üretilen başlıca ürünleri; çay, fındık, mısır, kivi, sebze, turunçgillerdir. İlçe genelinde ticari anlamda hayvancılık gelişmiş değildir. Büyük ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık genellikle aile tüketimine yönelik olarak yapılmaktadır.

Balıkçılık ilçe ekonomisinde önemli yere sahiptir.

İlçede sanayi tesisi olarak 3 adet çay fabrikası, 1 adet un fabrikası, TEİAŞ’a ait 1 adet termik santral, K.B.İ.A.Ş.’ye ait Tesis ve POAŞ depo İşletmesi bulunmaktadır.

İlçe ekonomisinde son derece önemli yeri olan ve her türlü liman hizmetinin verilebileceği altyapıya sahip özel sektör tarafından işletilen Hopa Limanı bulunmaktadır.

Hopa Limanı; Doğu Karadeniz’in doğu sınırında Gürcistan Cumhuriyeti’ne geçişin sağlandığı Sarp Sınır Kapısı’na 15 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 100.000 metrekarelik alan üzerine kuruludur. 31.08.1988 tarihinde Sarp Sınır Kapısının açılmasından sonra, sınır ili olarak Artvin’in, başta Gürcistan olmak üzere yakın bağımsız devletler topluluğu ülkeleriyle sosyal ve ekonomik ilişkileri önemli bir gelişim seyri izlemiştir.

Artvin, Sarp Sınır Kapısı ve Hopa Limanı üzerinden gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri ile, ülkemizin önemli sınır kapılarından birine sahiptir.

Hopa Gümrükleri Başmüdürlüğü işlemleri; Hopa Liman sahasında görev yapan Hopa Gümrük Müdürlüğü ile Sarp Sınır Kapısında faaliyet gösteren Sarp Gümrük Müdürlüğü birimlerince yürütülmektedir. Sarp gümrük sahasında mevcut birimlerarası koordinasyon Sarp Mülki İdare Amirliğince yürütülmektedir. Sarp Sınır Kapısı hizmetleri farklı birimlere bağlı toplam 154 personel ile verilmektedir.

 

HOPA VE SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDEN GERÇEKLEŞEN İTHALAT VE İHRACAT ($)

YILLAR
HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
İTHALAT ($)
İHRACAT ($)
İTHALAT ($)
İHRACAT ($)
İTHALAT ($)
İHRACAT ($)
1997
7.651.912
54.544.439
27.282.872
25.797.974
34.934.784
80.342.413
1998
39.662.447
61.123.532
22.096.306
61.758.753
61.758.753
122.882.285
1999
27.764.552
16.549.881
24.042.519
117.534.753
51.807.071
134.084.634
2000
56.623.429
6.263.064
36.350.142
86.418.060
92.973.571
92.681.124
2001
48.799.316
11.815.836
3.746.989
97.686.372
52.633.723
107.359.640
2002
110.822.937
19.143.613
4.233.471
101.771.126
115.056.408
120.914.739

SARP SINIR KAPISI YOLCU TRAFİĞİ YABANCI-TÜRK VATANDAŞI DAĞILIMI

GİRİŞ YAPAN YOLCU
 
1997
1998
1999
2000
2001
2002
YABANCI UYRUKLU

168.071

198.912 188.389 175.524 143.337 140.294
TÜRK VATANDAŞI 58.286 73.420 59.017 48.168 40.891 38.608
ÇIKIŞ YAPAN YOLCU
YABANCI UYRUKLU 175.350 186.175 166.116 149.129 41.097 140.241
TÜRK VATANDAŞI 65.757 78.937 59.298 47.716 41.001 37.716

SARP SINIR KAPISI YOLCU VE ARAÇ TRAFİĞİ

YILLAR
YOLCU SAYISI
OTOMOBİL SAYISI
OTOBÜS SAYISI
TIR SAYISI
GELEN
GİDEN
GELEN
GİDEN
GELEN
GİDEN
GELEN
GİDEN
1997
226.357
241.107
29.705
36.688
4.247
5.559
12.756
15.523
1998
272.332
265.112
32.736
43.174
5.223
5.591
17.346
19.507
1999
247.406
225.414
23.759
26.778
3.582
3.555
13.144
12.110
2000
223.692
196.845
12.988
21.937
2.945
3.082
11.254
11.214
2001
184.535
182.148
11.838
25.341
2.218
2.495
12.494
12.438
2002
178.902
177.957
8.069
21.484
2.117
2.251